Ченков ЕООД
Услуги със строителна механизация, ВиК, газ и електро услуги, транспортни услуги в град София, Люлин

Строителство

Зидане на шахти, кофражи и огради, вътрешни и довършителни работи, изолаций, мълниезащити и заземления, ВиК, ГАЗ и Електро услуги, почистване на дворни места !!!

Ел. Услуги: Проектиране и изпълнение, дърпане и подвързване на кабели, ниско и средно напрежение, и вътрешни инсталаций, оборудване на килий, и трафопостове, направа на муфи и глави, на кабели ниско и средно напрежение, подвръзване на табла и ГРТ.З.