Ченков ЕООД
Услуги със строителна механизация, ВиК, газ и електро услуги, транспортни услуги в град София, Люлин

Услуги с мини багер

Изкопни дейности с мини багер 1.7 тона!

2.40см височина, изкоп до 2м дълбочина, 1.20см ширина!

3 броя кофи (30см, 40см и 90см-шкарп кофа)І

Изкоп на дренажи, ел.тръбни мрежи, ВиК, ГАЗ, изкоп на основи за сгради и огради, напрва на огради, подпорни стени и др.

Изкоп на шахти и септични ями, поливни инсталаций и др.

Подравняване и шкарпиране на терени, котиране и филиране, товарене на земни маси и други, обратни насипи, изкопи на маломерни терени и трудно достъпни места.