Ченков ЕООД
Услуги със строителна механизация, ВиК, газ и електро услуги, транспортни услуги в град София, Люлин

Услуги с мини багер

Изкопни дейности с мини багер 1.9 тона!

височина – 2 345 мм, максимална дълбочина на копаене със спуснато гребло 2 576 мм ,Максимална височина на разтоварване на кофата 2 637 мм, 

Широчина на машината / При разширяване на веригите –

980 / 1 330 мм

3 броя кофи (30см, 45см и 1000см-шкарп кофа)І

Изкоп на дренажи, ел.тръбни мрежи, ВиК, ГАЗ, изкоп на основи за сгради и огради, напрва на огради, подпорни стени и др.

Изкоп на шахти и септични ями, поливни инсталаций и др.

Подравняване и шкарпиране на терени, котиране и филиране, товарене на земни маси и други, обратни насипи, изкопи на маломерни терени и трудно достъпни места.