Ченков ЕООД
Услуги със строителна механизация, ВиК, газ и електро услуги, транспортни услуги в град София, Люлин

Асфалтиране

АСФАЛТИРАНЕ НА ПЪТИЩА, АСФАЛТГИРАНЕ НА УЛИЦИ, АСФАЛТИРАНЕ НА ТРОТОАРИ, АСФАЛТИРАНЕ НА ДВОР, АСФАЛТИРАНЕ НА МАЛКИ ПЛОЩИ, АСФАЛТИРАНЕ НА ГОЛЕМИ ПЛОЩИ, АСФАЛТИРАНЕ НА АЛЕИ, АСФАЛТИРАНЕ НА ПАРКИНГИ.

Ние сме специализирана фирма за асфалтиране на пътища. Многогодишният опит, с който разполагаме ни позволява да гарантираме качеството на извършените от нас услуги по полагане на пътна настилка. В своята работа използваме само най-висококачествени строителни материали и най-съвременните техники и технологии в областта на асфалтирането.
Сама по себе си услугата по асфалтиране на пътища е сложна и преминава през няколко фази:

– Предварителен оглед на терена от наши експерти и определяне на материалите, които ще са необходими за качествено изпълнение на услугата по асфалтиране;
– Подготовяне на терена, който ще подлежи на асфалтиране;
– Дрениране – Дренажът определя наклоните на настилката и качественото му изпълнение е важно, за да се гарантира нормалното отичане на водата от пътя;
– Уплътняване, за да се гарантира бъдещата здравина на асфалта;
– Полагане на чакъл за настилката;
– Опаковане на основата, за да се гарантитра, че асфалтът няма да се размества под влиянието на натиска на превозни средства;
– Определане на необходимата дебелината на асфалта;
– Полагане на асфалта.